Logo

Hoe kunnen we je helpen?

Zoek of kies een van de categorieën

Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Je kunt je account verwijderen door in de app, onder het tablad "meer" naar "instellingen" te gaan, en vervolgens op de knop "account verwijderen" te klikken.

Na het verwijderen van je account zullen alle gegevens die bij je account horen (inclusief kassabonnen) worden verwijderd uit de database van Tessa. Het is dan ook niet mogelijk om deze gegevens later weer bij Tessa op te vragen, of je account weer te heractiveren. 

Meer hulp nodig?

Neem contact op